Slanghoek Familiedag, Januarie 2018

Jy kies jou vriende, maar God kies jou familie.