Slanghoek Familiedag, Januarie 2019

Jy kies jou vriende, maar God kies jou familie.