Jukskei kegels in sand pit

Registreer Geleentheid

Velde wat met 'n * gemerk is, is verpligtend

Verskaf asseblief die straatadres.

Terme en Kondisies

Ons jukskei klub onderneem:

  1. Om te deel in Visarende se visie en waardes, ten alle tye te streef om dit toe te pas en dit uit te voer wanneer die geleentheid aangebied word.
  2. Om geen alkohol te misbruik nie.
  3. Om geen wangedrag toe te laat by die geleentheid nie.
  4. Om slegs taalgebruik van 'n respektabele aard toe te laat, sodat elke persoon, ongeag ouderdom, gemaklik en welkom sal voel by die aangeleentheid.
  5. Om respek tussen spelers en toeskouers aan te moedig, ongeag watter kultuur hul is.
  6. Om volle verantwoordelikheid te neem vir die dag wat aangebied word.

Visarende behou die reg voor om op eie diskresie enige gebeurtenis en/of instansie van ons webtuiste te verwyder.